Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi Ve Kullanım Konusundaki Kısıtlamalar

Bu web sitesi, ana sayfadan ulaşılacak her türlü alt site ve bağlantılar dahil olmak üzere, girilebilecek alt siteler dahil olmak üzere MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ve bağlı şirketler ve/veya kişilerce yayımlanmakta ve korunmaktadır. Siteye giriş yaptığınızda ya da kullandığınızda, aşağıda yer alan koşulları kabul etmiş sayılırsınız.
Bu site kişisel kullanım içindir. Sitede yer alan her türlü içerik, ses ve görüntü dosyaları, metinler, videolar ve sair dijital kayıtların ticari amaçlarla kopyalanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, paylaşılması kiralanması, takas edilmesi fikri ve sınai sınai mülkiyet hakkının ihlali sayılır.   
İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere uyduğunuz sürece, MOONDİGİTAL size, Siteyi kullanma hakkı vermektedir. Sitenin kullanımı ile ilgili kurallara ve ilgili yasal mevzuata aykırı her türlü işlem ve eylemlerin sorumluluğu size aittir.

Zararlardan Sorumluluk

MOONDİGİTAL ve bağlı şirketleri, iştirakleri, hissedar ve yöneticileri, bu web sitesi ve bu siteden erişim sağlanan ses ve görüntü dosyaları ile her türlü dijital verinin izlenmesi, dinlenmesi, görülmesi ve bilumum kullanım biçimlerinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz, Web sayfası üzerinden yayınlanan radyo yayınları ile ilgili yasal sorumluluklar ilgili yayın kuruluşuna aittir.
MOONDİGİTAL, web sitesi kullanıcılarının, site üzerindeki kullanım ile bağlantılı erişimleriyle ilgili olsun veya olmasın, kişisel cihazlarında oluşabilecek zararlardan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz. Web sitesi kullanıcıları, kişisel cihazlarının her türlü zararlı yazılımdan ve bu yazılımlar aracılığı ile ortaya çıkabilecek zararlardan korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Kullanıcıların, kişisel cihazlarının şifre ve parola bilgileri ile, bu cihazlar aracılığı ile erişilebilecek kişisel verilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı MOONDİGİTAL’e sorumluluk yüklenemez.
Web sitesinde gerçekleştirilen yayınlar ve her türlü sponsorluk, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin içerikleri, ilgili şahıs ve şirketlerin sorumluluğunda olup, hukuki ve cezai sorumluluklar ilgilisine aittir. MOONDİGİTAL, sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, eylemlerinden, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir Web sitesini kullanan herhangi bir kullanıcının, hukuka aykırı beyan ve açıklamaları, küfür ve hakaret içeren, onur ve haysiyet davranışlarından dolayı MOONDİGİTAL sorumlu tutulamaz.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Web sitesinde yayınlanan her türlü ses ve görüntü kayıtları ile bilumum dijital verilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları,  MONDİGİTAL’e ve onunla lisans veya sözleşme imzalamış olan taraflara aittir. Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerince koruma altına alınmıştır. Bu korumaya telif haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri de dahildir.  
Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda her türlü yasal mevzuata uymak zorundadır. Web sitesinde yayınlanan içeriklerin, ilgili yasal mevzuata aykırı olarak, ilgili kişi veya kurumlardan izin almaksızın, işlenmesi, yeniden işlenmesi, dağıtımı, kiralanması, satılması, pazarlanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, çevriminin yapılması, umuma iletimi, yeniden iletimi, fikri mülkiyet haklarının ihlali olup yasaklanmıştır.

Marka Kullanımı

Web sitesinde, üçüncü kişilere ait marka, logo ve işaretler kullanılmaktadır.   Bu marka ve işaretlerin kullanılmış olması, ilgili markaların hak sahipleri ile MOONDİGİTAL arasında acentelik, temsilcilik, ortaklık olduğu ya da MOONDİGİTAL’in ilgili marka sahibinin faaliyetlerini, mal ve hizmetlerini onayladığı anlamına gelmez.  Web sitesinin kullanılması, kullanıcıya, MOONDİGİTAL veya üçüncü kişilere ait marka, logo, ayırt edici işaret, tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde kullanım hakkı veya lisans vermez.

Kişisel Verilen Elde Edilmesi İşlenmesi ve Korunması

Kullanıcının, kişisel cihazları üzerinden web sitesine giriş yapması nedeniyle, bağlantı ve erişim ile ilgili veriler KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimizin KVKK (Kişisel veri İşleme Politikası) politikasına radyohome.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerez politikası

Web sitemizde yasal mevzuata uygun olarak çerez kullanılmaktadır. Sitemizle ilgili çerez politikasına https://radyohome.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kullanım Şartlarının Değiştirilmesi ve Sözleşmenin Sona Ermesi.

MOONDİGİTAL, işbu Kullanım Şartlarında gerekli ördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Kullanım şartlarında yapılacak değişiklikler ve yeni kullanım şartları  “https://radyohome.com”sitesine eklendiğinde derhal geçerlilik kazanır.
Web sitesinin kullanımına ilişkin bu sözleşme, web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımının sonlandırılması veya web sitesinin faaliyetinin sonlandırılması ile hükümsüz olur.